PERINGKAT PAS GANJIL 2022-2023

Nama Nama Peringkat Pas Ganjil Madrasah Tsanawiyah Al-Ittifaqiah 2 pada tahun 2022-2023

1. JUARA UMUM TINGKAT KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH AL ITTIFAQIAH 2

  1. M. ZAHIRUL HAQ
  2. AL- MUZAKKIY
  3. M. NUZRI AZ-ZAKKIY

2. JUARA UMUM TINGKAT KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH AL ITTIFAQIAH 2

  1. NAUFAL ARIFKA PASHA
  2. M. DAFFA FAIDLURRAHMAN
  3. MUHAMMAD RIZIQ RAHMATULLAH

3. JUARA UMUM TINGKAT KELAS IX MADRASAH TSANAWIYAH AL ITTIFAQIAH 2

  1. ILHAM AL MADDANI
  2. AHMAD ZAIN ABDILLAH
  3. AHMAD ARBIAN

1. JUARA FAVORITE MTS AL-ITTIFAQIAH 2

  1. ILHAM AL MADDANI